Ludzie z pasją

„Nie ma dzieci”

Dzieci są największą wartością nie tylko dla swoich rodziców, ale i dla całego narodu i świata. W myśl tego, co roku na całym świcie 30 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. W naszej codzienności,...

„Jestem tym, kim mnie stworzyli”

W ostatnim artykule zwracałam uwagę na fakt, iż nasza osobowość jest kształtowana nie tylko przez nasze geny, ale w znacznej mierze przez doświadczenia, środowisko, w którym żyjemy. W genach mamy bowiem zapisaną pewną predyspozycj...

„Trzy w jednym?”

W poprzednich artykułach dość często wspominałam o naszych cechach charakteru i osobowości. Dzisiaj chciałabym dokonać rozróżnienia między tym, co psychologowie nazywają charakterem, a tym, o czym mówią „osobowość”. W naszym słow...

„Ach, ten stres…”

Życie bez stresu nie jest możliwe. Tak samo jak nie jest możliwe życie bez emocji takich jak: złość, smutek, lęk, czy strach. Ich doświadczanie jest trudne, niejednokrotnie powoduje cierpienie, jednak bez nich tak naprawdę trudno...

„TARCZA”

Każdy z nas doświadcza trudnych, niejednokrotnie powodujących cierpienie, sytuacji. W obliczu problemu uruchamiamy nasze zasoby osobiste, społeczne lub materialne, by sobie z nim poradzić. Jednymi z procesów psychicznych umożliwia...

„Niebezpieczne uwikłanie”

Rodzina jako główna komórka społeczna, pomimo że powinna być bezpieczną przystanią wśród zawirowań świata, nierzadko staje się miejscem nieprzyjaznym, gdzie niszczenie siebie nawzajem jest na porządku dziennym. Przemoc stanowi jed...

Realne małżeństwo

Przygotowując się do zawarcia małżeństwa uczestniczyłam z moim narzeczonym w naukach przedmałżeńskich. Podczas nich zastanawialiśmy się jak będzie wyglądało nasze wspólne życie. Okazało się, że rzeczywistość sprostowała nasze ocze...

Gdzie jest granica?

Słownik wyrazów obcych mówi, że system to uporządkowany zbiór elementów, które wchodzą między sobą w interakcje i wzajemnie się warunkują. Poszczególne systemy funkcjonują na podobnych zasadach i zgodnie z pewnymi prawami. Naukowc...

„Błędne koło”

Wyobraź sobie, że jedziesz na rowerze. Nagle przed sobą widzisz stromą drogę w dół. Jej koniec znajduje się gdzieś za horyzontem. Nie trzeba cię długo namawiać. Rozpędzasz się. Pedałujesz coraz szybciej i szybciej i szybciej. W ko...

„Nauka języków”

Miłość jest uczuciem definiującym nasze człowieczeństwo. Żaden inny gatunek nie może jej doświadczać. Miłość opiera się jednak nie tylko na uczuciach, na zachwycie drugą osobą i potrzebą bycia blisko niej. Miłość jest przede wszys...

„Ja czuję, ja myślę”

Z tematem komunikacji niewątpliwie wiąże się jedno bardzo istotne zagadnienie. Skoro nie ma drugiego takiego samego człowieka, a rozkodowywanie wypowiedzi innych jest związane z naszymi emocjami oraz wcześniejszymi doświadczeniami...

„Fantastyczna Czwórka”

Tydzień temu starałam się zwrócić Państwa uwagę na bariery komunikacyjne uniemożliwiające udzielenia efektywnego wsparcia osobie przychodzącej do nas ze swoim problemem. Tymi barierami było udzielanie rad, ośmieszanie, chwalenie,...

„Fatalna dwunastka”

W poprzednim tygodniu podjęliśmy refleksję na temat tego w jaki sposób słuchamy wypowiedzi innych osób. Zastanawialiśmy się, czy bliższe jest nam słuchanie nastawione na relację, czy na odbiór konkretnych informacji, a może jeste...