Wydanie 8/2020 - 26 lutego 2020

Odwołanie wiceprzewodniczącej,
powołanie nowego wiceprzewodniczącego
i likwidacja szkół…

Odwołanie wiceprzewodniczącej, powołanie nowego wiceprzewodniczącego i likwidacja szkół…

-to główne tematy poniedziałkowej sesji rady miejskiej. Decyzją radnych Szkoła Podstawowa nr 5 na Dolnym Przedmieściu i Szkoła Podstawowa nr 6 na Chełmie wraz z końcem roku szkolnego 2019/2020 zostaną zamknięte. Od nowego roku szkolnego uczniowie 5. uczęszczać będą do Szkoły Podstawowej nr 2, a uczniowie 6. do Szkoły Podstawowej nr 4. Za likwidacją szkoły na Chełmie głosowało 11 radnych, 9 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Z kolei za likwidacją szkoły na Dolnym Przedmieściu 11 głosów by...