Wydanie 24/2021 - 30 czerwca 2021

Burmistrz Myślenic z absolutorium i wotum zaufania

Burmistrz Myślenic z absolutorium i wotum zaufania

Trudny, pandemiczny rok 2020 był ciężkim sprawdzianem nie tylko dla firm i przedsiębiorstw, ale i dla jednostek samorządowych. Gmina Myślenice ten trudny sprawdzian zdała znakomicie: w zeszłym roku pozyskano środki zewnętrze (głównie rządowe) sięgające prawie 30 mln zł, a wydatki sięgnęły ponad 240 mln zł – a to wszystko przy jednoczesnej spłacie zadłużenia, obciążającego od lat budżet gminy. Nic dziwnego zatem, że burmistrz Jarosław Szlachetka otrzymał w piątek (25 czerwca) od Rady Miejskiej wo...