Wydanie 5/2020 - 5 lutego 2020

Ważne decyzje

Ważne decyzje

Uchwała budżetowa na rok 2020, przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej, decyzje związane ze szkołami podstawowymi na Chełmie i Dolnym Przedmieściu i wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia i dofinansowanie przedsięwzięcia bezkolizyjnego skrzyżowania w Krzyszkowicach – to główne wątki XXI sesji Rady Miejskiej w Myślenicach, która odbyła się w poniedziałek 27 stycznia. Szczególne emocje, wśród radnych oraz zgromadzonych na sali obrad mieszkańców wzbudziła kwestia planowanego zamknięcia Szkoły...