Wydanie 3/2021 - 20 stycznia 2021

Przebudowa skrzyżowania w Krzyszkowicach – postępują prace projektowe

Przebudowa skrzyżowania w Krzyszkowicach – postępują prace projektowe

Niebezpieczne skrzyżowanie drogi krajowej nr 7 – zakopianki z drogami: gminną i powiatową w Krzyszkowicach doczeka się przebudowy na bezkolizyjne. Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje o postępach w pracach projektowych - w trakcie przygotowania są materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, która zgodnie z planem ma być wydana jeszcze w tym roku. Zadanie jest realizowane na podstawie porozumienia zawartego 5 października 2020 r. pomiędzy GDDKiA, b...