Wydanie 05/2019 - 6 lutego 2019

Radni uchwalili budżet

Radni uchwalili budżet

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni po burzliwej dyskusji podjęli uchwałę budżetową Gminy Myślenice oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice na rok 2019 Ostatecznie dochody Gminy Myślenice ustalono na poziomie 219 milionów złotych, a wydatki opiewać będą na kwotę ponad 209 milionów. Na spłatę zobowiązań z gminnego budżetu w bieżącym roku przeznaczona zostanie kwota 12 milionów złotych. - Akceptując przedłożony mi projekt budżetu nie miałem właściwie żadn...