Wydanie 30/2017 - 31 sierpnia 2017

Za śmieci zapłacimy więcej?

Za śmieci zapłacimy więcej?

Właśnie weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, które zakłada, że od nowego roku wzrosną stawki za składowanie odpadów komunalnych. Zgodnie z nowymi przepisami, będą one stopniowo wzrastać aż do 2020r., kiedy za jedną tonę trzeba będzie zapłacić 270 zł, czyli ponad dziesięciokrotnie więcej, niż kosztuje to obecnie. Na pytanie czy będzie to miało wpływ na ceny wywozu śmieci, prezes Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach odpowiada zdecydowanie:...